Ervaringen van ouders

Marjolein en Mark:
"Kleinschalig en persoonlijk contact wordt

groots gemaakt door de liefdevolle opvang."

Rolf: "Bij een gastouder wordt echt rekening gehouden met
wat je kindje nodig heeft; wat past het beste bij je kind?"
"Mijn werk heeft elke week andere begin- en eindtijden.
Bij een gastouder betaal je alleen de uren die je gebruikt.
Je betaalt niet voor een hele dag."
"MiKado is een gastouderbureau waarbij je merkt
dat ze oprecht betrokken zijn met jou als vraagouder.
Je kan ze altijd bellen, ze denken altijd mee en ze denken vooruit. 
Passie en zorgzaam zijn de kernwoorden voor MiKado."

Jeroen: "MiKado: waar kleinschalige kinderopvang persoonlijk en groots is."
M eedenken
I nteresse
K leinschalig
A andacht
D aadkrachtig
O plettend

Josien: "Door het directe contact met de gastouder en één van de dames van MiKado, 
is de opvang helemaal op maat. 
We zijn zo vaak uit de brand geholpen als een extra dag opvang nodig bleek. 
Al 3 jaar is onze gastouder en haar gezin echt een tweede thuis voor ons dochtertje."

Linda: de dames hebben kennis van zaken.
Niet alleen op het pedagogisch gebied, maar
kunnen ook goed adviseren en meedenken 
op het gebied van kinderopvang toeslag aanvragen
bij de belastingdienst. 

Esther en Tobias: vanaf het eerste contact met MiKado hebben wij het enthousiasme,
de professionaliteit en de betrokkenheid ervaren van Carla en Monique.
Wij zijn enorm aangetrokken door de kwalitatief goede kinderopvang die zij samen
met de gastouders nastreven, op peil houden en borgen. Daarnaast is er aandacht voor de ontwikkeling
van zowel de gastouders als ouders door bijvoorbeeld intervisie of vrijblijvende workshops.
De opvang bij onze gastouder is voor ons dochtertje (kleinschalig, nauwe contacten met gastouder en kindjes,
actieve dingen ondernemen vooral buiten) als ook voor ons als ouders (flexibel, kleinschalig, je betaalt per uur) de afgelopen 4 jaar ontzettend fijn geweest.