Kwaliteitseisen gastouderopvang

MiKado draagt zorg voor een verantwoorde opvang die bijdraagt aan een goede ontwikkeling van het kind in een veilige en gezonde omgeving. De kwaliteitseisen waar wij gastouders op selecteren liggen hoger dan de wettelijke eisen.
Alle gastouders die bij MiKado staan ingeschreven voldoen aan de beroepskwalificaties en zijn opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang (link LRK).
Ook zijn alle gastouders vaardig in het bieden van Eerste Hulp aan Kinderen; zij volgen jaarlijks via MiKado de herhalingsles om hun certificaat actueel te houden.

Wij vinden het belangrijk dat we goed en regelmatig contact hebben met de gastouder en de kinderen in de opvang zien. Zodat we weten wat er speelt. Daarom bezoeken wij onze gastouders zeer regelmatig (meer dan de wettelijk verplichte 2 keer per jaar) en hebben wij tevens regelmatig telefonisch en via de mail contact met hen. Ouders ontvangen altijd een verslagje van ons bezoek aan hun gastouder.
We bieden gastouders diverse mogelijkheden om zich te blijven ontwikkelen in hun werk door het bijwonen van themabijeenkomsten en intervisie.

Ouders mogen verwachten dat hun gastouder ervoor zorgt dat kinderen veilig kunnen spelen en geen onnodige risico’s lopen. In de woning van de gastouder zijn daarom aanpassingen gedaan om de veiligheid en de gezondheid zo goed mogelijk te waarborgen (bv. traphekje, rookmelders, stopcontacten beveiligen). Jaarlijks bespreken we dit onderwerp met de gastouder aan de hand van de zogenaamde risico-inventarisatie Veiligheid en Gezondheid en wordt de werkwijze waar nodig bijgesteld. Tegelijkertijd zijn we van mening dat een overdreven bescherming niet in het belang is van kinderen. Zij moeten leren omgaan met de dagelijkse risico’s; het ontwikkelen van enige fysieke en emotionele weerbaarheid is in de opvoeding ook belangrijk in onze visie: ‘’vallen en weer opstaan.’’
Ook met de ouders onderhouden wij goed contact en met hen wordt de opvang jaarlijks geëvalueerd in een persoonlijk gesprek. Ten behoeve van die evaluatie beschrijft de gastouder uitgebreid haar ervaringen met het kind.

Alle gastouders zijn op de hoogte van ons beleid inzake kindermishandeling en huiselijk geweld en werken, indien zij zich zorgen maken over een kindje, volgens de Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld van MiKado .
Wilt u de meldcode (verkorte versie) van MiKado lezen? Klik dan hier.
De uitgebreide versie van de meldcode van de Branchevereniging kunt u hier inzien.

Jaarlijks vindt GGD- inspectie plaats. In 2018 is MiKado opnieuw positief beoordeeld op alle kwaliteitscriteria. Het inspectierapport 2018 kunt u hier inzien.