Voordelen van gastouderopvang

  • Gastouderopvang heeft letterlijk een huiselijk karakter: kleinschalig en persoonlijk.
  • Het aantal gastkindjes dat tegelijkertijd wordt opgevangen is beperkt waardoor ieder kind voldoende aandacht kan krijgen.
  • Uw kind heeft iedere opvangdag met dezelfde volwassen opvoeder te maken, waardoor het zich beter kan hechten.
  • De opvang sluit zo goed mogelijk aan bij de manier van opvoeden thuis en het eigen dagritme van een kind.
  • Gastouders bieden een zekere mate van flexibiliteit m.b.t. opvangdagen en -tijden.
  • Ouders betalen de gastouder voor de uren die zijn afgesproken (en niet per dagdeel zoals in een kinderdagverblijf). Daardoor is gastouderopvang voordelig.