Gastouderschap en financiën

Als freelance gastouder bent u niet in dienst van MiKado. U bepaalt dan ook zelf uw uurtarief. Veel van onze gastouders hanteren een tarief tussen € 4,75 en € 5,25 per uur/per kind. Voor voeding wordt soms een extra vergoeding gevraagd.
MiKado vraagt voor de bemiddeling en begeleiding geen vergoeding van de gastouder. Voor deelname aan   (na-)scholing, intervisie en thema-avonden wordt wel een kleine bijdrage gevraagd van ca. € 7,50 per avond. EHBO-herhalingslessen kunnen worden gevolgd voor € 10,- per les.

Onderstaande informatie is alleen van toepassing voor gastouders die géén andere inkomsten hebben. Heeft u naast het gastouderschap nog een part-time baan, uitkering, studiefinanciering of huurtoeslag ? Informeer dan bij betreffende instanties en bij de belastingdienst hoe het in uw situatie werkt.

De gastouder als zelfstandig ondernemer
Voor gastouders die minimaal 3 dagen opvang bieden aan minimaal 3 verschillende gezinnen per jaar, kan het belastingtechnisch (extra belastingaftrek) zeer gunstig zijn om zich in te schrijven bij de Kamer van Koophandel als zelfstandig ondernemer.

Waarover betaalt een gastouder belasting?
Iedere gastouder dient belasting te betalen over haar inkomen. Een aantal kosten die u maakt als gastouder zijn aftrekbaar van de belastingen, bijv. voor bijscholing, spelmaterialen en voeding.
De gastouder dient er rekening mee te houden dat naast de inkomstenbelasting ook een inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet moet worden betaald van 5.5 % van het belastbaar inkomen.

Voor- en nadelen van het werken als gastouder

  • U bepaalt zelf op welke dagen/tijden u opvang wilt aanbieden.
  • U bepaalt uw eigen uurtarief
  • U bent niet verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid of werkloosheid
  • U bouwt geen pensioen op
  • U dient tijdig rekening te houden met afdracht van inkomstenbelasting, premies en de inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet
  • U dient zelf de aangifte hiervan te doen bij de belastingdienst.

Meer informatie?
www.belastingdienst.nl (tel: 0800-0543)
www.toeslagen.nl 
www.uwv.nl (ivm uitkeringen)