Kwaliteitseisen gastouder

Gastouders van MiKado hebben allemaal het hart op de goede plek: zij geven om kinderen, stralen warmte uit, kunnen zich in kinderen en hun ouders inleven en staan open naar anderen. Om ingeschreven te kunnen worden bij MiKado dient u te beschikken over de volgende kwaliteiten en te voldoen aan de voorwaarden:

Algemene kwaliteitseisen:

 • U heeft een goede gezondheid, lichamelijk en psychisch
 • Uw gezinssituatie is stabiel
 • U beheerst de Nederlandse taal, in woord en schrift, ruim voldoende
 • Tijdens de opvang wordt uitsluitend Nederlands gesproken
 • U heeft een zekere mate van flexibiliteit ten aanzien van opvangdagen en -tijden
 • U bent minimaal drie dagen per week beschikbaar
 • U wilt opvang bieden aan minimaal 3 kinderen
 • Uw woning beschikt over voldoende speel- en slaapruimte
 • U heeft de ouderlijke macht over al uw kinderen
 • U heeft een Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven
 • Bij gebruik van een auto heeft u een inzittenden-verzekering afgesloten.

Pedagogische en communicatieve kwaliteitseisen:

 • U heeft relevante werkervaring met kinderen in de leeftijdscategorie waarin u wilt opvangen
 • U voldoet aan de kwalificatie-eis: MBO 2niveau, richting gastouder, of beschikt over een hieraan gelijkgesteld diploma
 • U staat open voor samenwerking met en begeleiding door MiKado
 • Uw pedagogische houding en uitstraling sluit aan bij de visie van MiKado

Hygiëne en veiligheidseisen:

 • Uw huis is veilig en u werkt op een veilige en hygiënische manier
 • De kinderen worden te allen tijde door uzelf opgevangen; u laat het toezicht nooit over aan anderen
 • Het huis waar de opvang plaatsvindt is geheel en te allen tijde rookvrij
 • U beschikt over een geregistreerd certificaat Kinder-EHBO
 • U en uw huisgenoten vanaf 18 jaar, dienen een geldige Verklaring Omtrent Gedrag te overleggen waarmee u zich kunt registreren in het Register Kinderopvang.

Na aanmelding of inschrijving komen wij bij u thuis langs voor een uitgebreid intakegesprek en vervolgens voor een risico-inventarisatie. Indien beide gesprekken positief verlopen en u voldoet aan alle voorwaarden, wordt u door MiKado aangemeld bij de gemeente.
Heeft u nog niet eerder als gastouder gewerkt, dan komt de GGD bij u langs. De GGD beoordeelt of u aan alle eisen voldoet. Indien de GGD positief oordeelt, wordt u opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). U moet er rekening mee houden dat dit traject voor startende gastouders ongeveer 2 maanden duurt.