Wat kunt u van MiKado verwachten?

U mag van ons verwachten dat wij zorgvuldig werken, goed bereikbaar zijn, afspraken nakomen, duidelijk en transparant zijn in onze werkwijze en deskundig in de manier waarop wij gastouders ondersteunen.

Meer concreet bieden wij u:

 • Een uitgebreid intakegesprek
 • Aanmelding bij de gemeente voor de opname in het LRKP
 • Bemiddeling bij aanvragen voor opvang
 • Mogelijkheid om uzelf op onze website te presenteren
 • Samen jaarlijks bekijken of uw woning nog voldoet op de punten van veiligheid en hygiëne
 • Evaluaties van de opvang met ouders
 • Met enige regelmaat een bezoekje tijdens de opvang
 • Een model-overeenkomst voor de afspraken tussen u en de ouders, die u aan uw eigen dienstverlening kunt aanpassen
 • Maandelijks en jaarlijks een overzicht van uw inkomsten
 • Betalingen door de ouder aan de gastouder verlopen via MiKado; deze zogenaamde ‘’kassiersfunctie’’ is wettelijk verplicht
 • Herhalingslessen EHBO voor kinderen (Oranje Kruis)
 • Intervisie en themabijeenkomsten

Wanneer u ervoor kiest om kinderen op te vangen via MiKado , bent u uiteraard vrij om ook via andere gastouderbureaus kinderen op te vangen.