Inspectierapport 2018

Op 25 juli 2018 is MiKado weer uitgebreid geïnspecteerd door de GGD.
We zijn op alle punten goedgekeurd.
Het inspectierapport vindt u hier.