Klachten

MiKado is aangesloten bij de onafhankelijke Geschillencommissie Kinderopvang.
Indien een ouder of de oudercommissie een klacht heeft over MiKado en deze is niet naar tevredenheid intern afgehandeld, bestaat de mogelijkheid om hiertegen in beroep te gaan bij de Geschillencommissie Kinderopvang.
Voor nadere informatie kunt u terecht op de site www.degeschillencommissie.nl

Tot 2016 zijn eventuele klachten in behandeling genomen door de onafhankelijke Stichting Klachtencommissie Kinderopvang. In de afgelopen jaren is er geen enkele klacht over MiKado bij SKK ingediend.
In 2018 zijn er geen klachten ingediend over MiKado. Zie certificaat van de geschillencommissie.