Tarieven

Bureaukosten MiKado 2019

De kosten voor gastouderopvang bestaan uit:
1. Een uurvergoeding aan de gastouder (tarief wordt door gastouder zelf bepaald)
2. Eventueel een aanvullende vergoeding voor bijv. voeding (eveneens door gastouder bepaald)
3. Bureaukosten per uur aan MiKado

Een vast bedrag aan Kinderopvang toeslag ontvangt u over het tarief van de gastouder plus de bureaukosten, maandelijks van de belastingdienst. Wij maken samen met u een inschatting over het gemiddeld aantal uren dat u per maand verwacht af te nemen.
Over aanvullende kosten als voeding, vervoerskosten ontvangt u geen toeslag; deze zijn derhalve niet opgenomen in de offerte.
Het maximum uurtarief waarover u toeslag ontvangt is in 2019 € 6,15.

Uurtarief per kind

Dagopvang

Aantal kinderen per gezin jonger dan 4 jaar

Aantal opvangdagen

1 kind

2 kinderen

3 kinderen

1 dag

€ 1,50

€ 1,25

€ 1,05

2 dagen

€ 1,10

€ 0,95

€ 0,80

3 dagen

€ 0,90

€ 0,85

€ 0,70

4 dagen of meer

€ 0,80

€ 0,70

€ 0,60

 

Uurtarief per kind

Buitenschoolse opvang

Aantal kinderen per gezin ouder dan 4 jaar

Aantal opvangdagen

1 kind

2 kinderen

3 kinderen

1 dag

€ 1,50

€ 1,35  

€ 1,15  

2 dagen

€ 1,20

€ 1,05

€ 0,90

3 dagen

€ 1,00

€ 0,95

€ 0,80

4 dagen of meer

€ 0,90

€ 0,80

€ 0,70


Wanneer u veel uren afneemt, hanteren we maximale bedragen per maand die omgerekend worden naar een uurtarief per kind
- bij 1 kind € 97,50
- bij 2 of meer kinderen € 150,-

U kunt een proefberekening maken.

Rekenhulp toetsingsinkomen
Belastingdienst/toeslagen heeft een rekenhulp waarmee u als ouder, makkelijker uw inkomen kunt inschatten ten behoeve van de Kinderopvangtoeslag.
Handig als u voor het eerst toeslag gaat aanvragen, maar ook handig voor ouders die al toeslag ontvangen en waarbij het inkomen is veranderd of gaat veranderen.
Een verandering in de hoogte van uw inkomen kan immers van invloed zijn op de hoogte van de uitkering van de kinderopvangtoeslag. U wilt niet te weinig ontvangen, maar te veel ontvangen is ook niet prettig; achteraf terug betalen is voor niemand fijn.
U vindt de rekenhulp op toeslagen.nl/inkomenberekenen.