Oudercommissie

Wij waarderen het zeer dat ouders actief met ons mee willen denken. Uiteindelijk gaat het erom dat ú tevreden bent. Daarom staat overleg met de oudercommissie hoog in ons vaandel. Ouders hebben volgens de Wet kinderopvang adviesrecht over pedagogische items en alle andere zaken die hen ter harte gaan.

U kunt bij hen terecht wanneer u graag een onderwerp wilt inbrengen. Ouders worden uitgenodigd om bij de vergaderingen aanwezig te zijn en achteraf ontvangen alle ouders de notulen. U kunt ook contact met hen opnemen wanneer u – wellicht voordat u voor MiKado kiest – eens van ouders wilt horen hoe zij de dienstverlening van MiKado ervaren.

Een kort woordje van onze voorzitter Rolf Waltenberg Donkel: 
"Als vader wil ik het beste voor mijn kinderen. Dat geldt ook als het gaat om kinderopvang. Waar kan je dat beter uiten dan bij de Oudercommissie. In de rol van voorzitter hoop ik samen met de andere OC leden MiKado verder te helpen en hen te adviseren bij uiteenlopende onderwerpen zoals pedagogisch beleid, marketing, tarieven of het maken van een tevredenheidsenquete. Indien u vragen heeft, kunt u mij bereiken via het email adres van de Oudercommissie".
oudercommissie@gob-mikado.nl

Reglement oudercommissie
Huishoudelijk reglement

Lid van de Belangenvereniging van
Ouders in de Kinderopvang & Peuterspeelzalen

Boink